Przejdź do treści
Strona główna » Aliasy Linux. Potężne narzędzie, które musisz znać

Aliasy Linux. Potężne narzędzie, które musisz znać

  Aliasy w systemie Linux to krótkie nazwy, które można przypisać do dłuższych poleceń w powłoce bash. Umożliwiają one upraszczanie i ułatwianie wykonywania często używanych poleceń, dzięki czemu zwiększamy swoją efektywność w pracy z powłoką.

  Tworzenie aliasów

  Tworzenie aliasów jest bardzo proste. Wszystko co musisz zrobić, to użyć polecenia alias w następujący sposób:

  alias nazwa_aliasu='polecenie, które ma być przypisane do aliasu'

  Aby użyć aliasu, wystarczy wpisać jego nazwę w powłoce bash, a zostanie ona automatycznie rozwinięta do pełnego polecenia.

  Uwaga: powyższe aliasy działają tylko w obecnej sesji powłoki bash. Aby zapisać je na stałe, trzeba dodać je do pliku konfiguracyjnego, np. `~/.bashrc` lub `~/.bash_aliases`.

  Aby utworzyć alias w pliku .bashrc lub .bash_aliases, należy otworzyć ten plik w edytorze tekstu i dodać wiersz w następującym formacie:

  alias nazwa_aliasu='polecenie, które ma być przypisane do aliasu'

  Na przykład, aby utworzyć alias “g” do polecenia “git”, należy dodać następujący wiersz:

  alias g='git'

  Następnie należy zapisać plik i wylogować się i zalogować ponownie, aby zmiany zostały zastosowane.

  Aby skorzystać z utworzonego aliasu, wystarczy wpisać jego nazwę w konsoli zamiast pełnego polecenia. Na przykład, jeśli utworzyliśmy alias “g” dla polecenia “git”, wystarczy wpisać “g” w konsoli, aby uruchomić polecenie “git”.

  Aliasy Linux.
  Rzeczy które warto wiedziec

  Istnieje kilka rzeczy, które warto wiedzieć o aliasach w powłoce bash:

  1. Aliasy są tymczasowe. Oznacza to, że po zamknięciu powłoki bash, utracisz wszystkie utworzone aliasy. Aby zapisać je na stałe, musisz dodać polecenie tworzące alias do pliku .bashrc, który jest wczytywany przy każdym uruchomieniu powłoki bash.
  2. Możesz użyć polecenia alias bez dodatkowych argumentów, aby wyświetlić wszystkie istniejące aliasy.
  3. Możesz usunąć alias, używając polecenia unalias. Na przykład, jeśli chcesz usunąć alias ll, użyjesz polecenia unalias ll.

  Aliasy są szczególnie przydatne, gdy korzystamy z długich i często wykonywanych poleceń lub gdy chcemy skrócić nazwy poleceń, które są trudne do zapamiętania. Można utworzyć także aliasy dla poleceń z parametrami, np:

  alias ll='ls -l'

  utworzy alias “ll”, który uruchomi polecenie “ls -l”.

  Przydatne Aliasy Linux

  Oto kilka przydatnych aliasów do powłoki bash:

  • alias ll='ls -alF' – ustawia alias ll na polecenie ls -alF, które wyświetla zawartość katalogu w formacie długim z oznaczeniem typu pliku
  • alias ..='cd ..' – ustawia alias .. na polecenie cd .., które przechodzi do katalogu nadrzędnego
  • alias ...='cd ../../'– ustawia alias … na polecenie cd ../../, które przechodzi do katalogu dwukrotnie nadrzędnego
  • alias rm='rm -i' – ustawia alias rm na polecenie rm -i, które zawsze pyta o potwierdzenie przed usunięciem pliku
  • alias grep='grep --color=auto' – ustawia alias grep na polecenie grep –color=auto, które podświetla wystąpienia wyszukiwanego wzorca w wynikach wyjściowych
  • alias c='clear' – czyści ekran powłoki.
  • alias h='history' – wyświetla historię poleceń.
  • alias mkdir='mkdir -p' – tworzy katalog o podanej nazwie, wraz z wszystkimi niezbędnymi katalogami nadrzędnymi.
  • alias cp='cp -i' – pyta o potwierdzenie przed nadpisaniem istniejącego pliku podczas kopiowania.
  • alias mv='mv -i' – pyta o potwierdzenie przed nadpisaniem istniejącego pliku podczas przenoszenia.

  Podsumowanie

  Utworzenie aliasów w powłoce Bash jest prostym sposobem na usprawnienie pracy z konsolą i ułatwienie sobie wykonywania często wykonywanych poleceń. Można to zrobić poprzez dodanie odpowiedniego wiersza do pliku konfiguracyjnego .bashrc lub .bash_aliases lub bezpośrednio w konsoli. Aliasy są dostępne tylko w bieżącej sesji lub dla danego użytkownika, chyba że utworzymy je w pliku .bash_profile, wówczas będą dostępne dla wszystkich użytkowników systemu lub dla danego użytkownika.

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Optimized by Optimole