Przejdź do treści
Strona główna » Podstawy Bash #2: Zmienne

Podstawy Bash #2: Zmienne

  W poprzedniej lekcji podstaw bash nauczyliśmy się, jak zapisywać i uruchamiać skrypty bash. W tej lekcji poznamy zmienne, które są podstawowym elementem języka skryptowego bash.
  Zmienna to miejsce w pamięci komputera, w którym przechowywana jest jakaś wartość. W skryptach bash zmienne są używane do przechowywania danych, które będą wykorzystywane później w skrypcie.

  Definiowanie zmiennych

  Zmienne w języku bash definiuje się używając składni:

  nazwa_zmiennej=wartość
  

  Nazwa zmiennej może składać się z dowolnych liter, cyfr (cyfra nie może być pierwszym znakiem nazwy zmiennej) oraz znaku podkreślenia. Wartość zmiennej może być liczbą, tekstem, tablicą lub listą.

  Przykład

  # Definiujemy zmienną i przypisujemy jej wartość liczbową
  
  liczba=10
  
  # Wyświetlamy wartość zmiennej
  
  echo $liczba
  

  Wynik:

  10
  

  Odczytywanie wartości zmiennych w języku bash

  Wartość zmiennej można odczytać za pomocą znaku dolara ($).

  Przykład

  # Definiujemy zmienną i przypisujemy jej wartość tekstową
  
  tekst="To jest tekst"
  
  # Wyświetlamy wartość zmiennej
  
  echo $tekst
  

  Wynik:

  To jest tekst
  

  Operatory arytmetyczne używane na zmiennych

  Operatory arytmetyczne umożliwiają wykonywanie operacji arytmetycznych na wartościach zmiennych:

  • + – dodawanie
  • - – odejmowanie
  • * – mnożenie
  • / – dzielenie
  • % – modulo

  Przykład

  # Definiujemy dwie zmienne
  
  liczba1=10
  liczba2=20
  
  # Przypisujemy wartość zmiennej na podstawie wyniku działania operatora arytmetycznego
  
  wynik=$((liczba1 + liczba2))
  
  # Wyświetlamy wartość zmiennej
  
  echo $wynik
  

  Wynik:

  30
  

  Wczytywanie danych od użytkownika

  W skryptach bash często potrzebne jest wczytywanie danych od użytkownika. Może to być na przykład imię i nazwisko użytkownika. Wczytanie danych od użytkownika można zrobić za pomocą polecenia read.

  Składnia polecenia read

  read [opcje] zmienna
  

  Opcje polecenia read

  • -p – wyświetla komunikat przed wczytaniem danych
  • -s – wczytuje dane w trybie cichy, bez wyświetlania ich na ekranie
  • -n – wczytuje określoną liczbę znaków
  • -r – zapobiega interpretacji znaków specjalnych

  Przykład

  # Wczytujemy od użytkownika imię
  
  read -p "Podaj imię: " imie
  
  # Wyświetlamy imię
  
  echo "Imię: $imie"
  

  Wynik:

  Podaj imię: Jan
  
  Imię: Jan
  

  Wczytywanie liczb od użytkownika

  Aby wczytać liczbę od użytkownika, należy użyć polecenia read z opcją -n.

  Przykład

  # Wczytujemy od użytkownika liczbę
  
  read -n 1 liczba
  
  # Wyświetlamy liczbę
  
  echo "Liczba: $liczba"
  

  Wynik:

  Podaj liczbę: 10
  
  Liczba: 10

  Ćwiczenia ze zmiennymi

  Na koniec jak poprzednio, mam dla was proste ćwiczenie które utrwali wam podstawy jakie zdobyliście przerabiając obie części kursu. Rozwiązanie jak poprzednio będzie znajdować się na tej stronie.

  Ćwiczenie 1

  Napisz prosty kalkulator BMI, wzór BMI to proste równanie matematyczne, które pozwala na wyliczenie zawartości tkanki tłuszczowej w naszym organizmie.
  Obliczania BMI za pomocą następującej formuły:

  BMI = masa ciała / (wzrost * wzrost)

  Wskazówka – Wzrost zawsze podajemy w metrach czyli nie 173, ale 1.73. Wagę podajemy zawsze w kilogramach.

  Ćwiczenie 2

  Napisz skrypt, który definiuje zmienną o nazwie litera i przypisuje jej wartość litery A. Następnie skrypt powinien wyświetlić wartość zmiennej na ekranie w postaci tekstu.

  Ćwiczenie 3

  Napisz skrypt, który wczytuje od użytkownika imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail. Następnie skrypt powinien wyświetlić te dane na ekranie.

  1 komentarz do “Podstawy Bash #2: Zmienne”

  1. Pingback: Podstawy Bash #3: Operacje Arytmetyczne » Slothmachine

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Optimized by Optimole