Przejdź do treści
Strona główna » Podstawy komendy chmod w systemie Linux

Podstawy komendy chmod w systemie Linux

  W systemie Linux każdy plik i katalog ma przypisane uprawnienia dostępu, które określają, kto może do nich uzyskać dostęp i w jaki sposób. Komenda chmod służy do zmiany tych uprawnień.

  Po opanowaniu podstaw komendy chmod, będziecie mogli chronić swoje pliki i katalogi przed nieautoryzowanym dostępem. Najważniejszym działaniem będzie udostępnianie plików dla innych użytkowników serwera w zależności od ich potrzeb.

  komenda chmod:

  Uprawnienia dostępu w systemie Linux są reprezentowane przez trzy litery:

  • r – odczyt
  • w – zapis
  • x – wykonywanie

  Każda z tych liter może być obecna lub nieobecna, co daje osiem możliwych kombinacji uprawnień:

  - rwx - pełny dostęp
  - r-x - odczyt i wykonywanie
  - -wx - zapis i wykonywanie
  - --x - wykonywanie
  - r-- - odczyt
  - -w- - zapis
  - --- - brak dostępu
  

  Uprawnienia dostępu są przypisywane do plików i katalogów w następujący sposób:

  • Właściciel – użytkownik, który stworzył plik lub katalog.
  • Grupa – grupa, do której należy właściciel.
  • Wszyscy – wszyscy użytkownicy systemu.

  Użycie komendy chmod:

  Składnia komendy chmod jest następująca:

  chmod [opcje] [oznaczenia] plik
  

  Opcje:

  • -R – zmiana uprawnień dostępu do wszystkich plików i katalogów w podanym katalogu.
  • -f – pominięcie błędów podczas zmiany uprawnień dostępu.
  • -v – wydrukowanie informacji o zmianie uprawnień dostępu.

  Oznaczenia:

  • ugo – uprawnienia dostępu dla właściciela, grupy i wszystkich użytkowników, z angielskiego User, Group Other
  • + – dodanie uprawnień dostępu.
  •  – usunięcie uprawnień dostępu.
  • = – ustawienie uprawnień dostępu.

  Przykłady użycia komendy chmod:

  • chmod -R a+r katalog – nadaje wszystkim użytkownikom uprawnienie odczytu do wszystkich plików i katalogów w podanym katalogu.
  • chmod -v 644 plik – wydrukuje informację o zmianie uprawnień dostępu do pliku na 644.
  • chmod 755 plik – nadaje plikowi pełny dostęp właścicielowi, zapis i wykonywanie grupie, a wykonywanie wszystkim użytkownikom.
  • chmod 644 plik – nadaje plikowi odczyt i zapis właścicielowi, a odczyt wszystkim użytkownikom.
  • chmod 440 plik – nadaje plikowi zapis i wykonywanie właścicielowi, a brak dostępu wszystkim użytkownikom.

  Komenda chmod jest potężnym narzędziem do zarządzania uprawnieniami dostępu do plików i katalogów w systemie Linux. Po opanowaniu podstaw można ją wykorzystać do nadawania i usuwania uprawnień dostępu w zależności od potrzeb.Z

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Optimized by Optimole