Przejdź do treści
Strona główna » Różnica między poleceniem useradd a adduser

Różnica między poleceniem useradd a adduser

  Systemy operacyjne Linux pozwalają na tworzenie i zarządzanie użytkownikami. Aby to zrobić, dostępne są różne narzędzia, w tym useradd i adduser. Chociaż oba narzędzia służą do tworzenia nowych użytkowników w systemie Linux, różnią się one sposobem działania i dostępnymi opcjami.

  Różnica między poleceniem useradd a adduser

  Polecenie useradd jest jednym z podstawowych narzędzi do zarządzania użytkownikami w systemach Linux. Pozwala na dodawanie nowych użytkowników w systemie, ustawianie hasła, katalogu domowego i innych podstawowych parametrów konta. Useradd jest narzędziem wiersza poleceń, co oznacza, że ​​wymaga wprowadzenia wszystkich wymaganych parametrów ręcznie.

  Z drugiej strony, adduser jest bardziej zaawansowanym narzędziem, które automatyzuje większość procesu tworzenia użytkownika. Adduser zapyta użytkownika o potrzebne informacje, takie jak imię, nazwisko, hasło, katalog domowy i inne opcje. Pozwala także na łatwe ustawienie zaawansowanych opcji, takich jak limitowanie dostępu do plików i katalogów, ustawianie preferowanego powłoki użytkownika i wiele innych.

  Mimo że oba narzędzia mają podobne zastosowanie, adduser jest zazwyczaj preferowaną opcją dla początkujących użytkowników i administratorów systemów Linux, ponieważ jest łatwiejszy w użyciu i oferuje więcej opcji konfiguracji. Jednak bardziej doświadczeni użytkownicy systemów Linux mogą preferować useradd ze względu na jego prostotę i bardziej zaawansowane opcje konfiguracji.

  Przykłady użycia poleceń

  Aby wyjaśnić jaka jest różnica między poleceniem useradd a adduser użyję fikcyjne dane nowego użytkownika systemu abyście mogli lepiej zrozumieć działanie tych dwóch poleceń.

  1. Użycie polecenia useradd:
  sudo useradd jkowalski -m -s /bin/bash
  sudo passwd jkowalski`

  Wyjaśnienie:

  • sudo useradd jkowalski: polecenie tworzy nowego użytkownika “jkowalski” w systemie, ale nie ustawia hasła ani nie tworzy katalogu domowego. Parametr -m tworzy katalog domowy dla nowego użytkownika.
  • -s /bin/bash ustawia powłokę dla nowego użytkownika na “/bin/bash”.
  • sudo passwd jkowalski: polecenie ustawia hasło dla nowego użytkownika “jkowalski”. Po wpisaniu tego polecenia, należy wprowadzić nowe hasło i potwierdzić je.
  1. Użycie polecenia adduser:
  sudo adduser jkowalski

  Wyjaśnienie:

  • sudo adduser jkowalski: polecenie uruchamia interaktywne narzędzie do tworzenia nowego użytkownika “jkowalski” w systemie. Po wpisaniu tego polecenia, narzędzie zapyta o wszystkie wymagane informacje, takie jak hasło, katalog domowy, imię i nazwisko itp.

  Przykładowe dane dla nowego użytkownika “Jak Kowalski”:

  • Login: jkowalski
  • Hasło: mypassword
  • Imię: Jan
  • Nazwisko: Kowalski
  • Katalog domowy: /home/jkowalski

  Po utworzeniu nowego użytkownika za pomocą polecenia useradd lub adduser, można zalogować się na to konto i zacząć korzystać z systemu.

  Tworzenie katalogu domowego

  Aby utworzyć katalog domowy dla nowo dodanego użytkownika w systemie Linux, można wykorzystać polecenie useradd lub adduser z odpowiednimi opcjami.

  Jeśli korzystamy z polecenia useradd, można wykorzystać opcję -m lub -d, aby stworzyć katalog domowy dla nowego użytkownika. Opcja -m stworzy katalog domowy w domyślnym miejscu, natomiast opcja -d pozwala na określenie niestandardowej ścieżki do katalogu domowego.

  Przykład użycia polecenia useradd z opcją -m:

  sudo useradd -m jkowalski

  Jeśli chcemy użyć niestandardowej ścieżki do katalogu domowego, należy użyć opcji -d, na przykład:

  sudo useradd -d /home/customdirectory -m jkowalski

  Alternatywnie, jeśli używamy polecenia adduser, narzędzie automatycznie tworzy katalog domowy dla nowego użytkownika w domyślnym miejscu.

  Przykład użycia polecenia adduser:

  sudo adduser jkowalski

  W obu przypadkach, po stworzeniu katalogu domowego dla nowego użytkownika, należy również ustawić właściciela i prawa dostępu do katalogu, aby użytkownik mógł z niego korzystać. Można to zrobić, korzystając z polecenia chown i chmod, na przykład:

  sudo chown jkowalski:jkowalski /home/jkowalski 
  sudo chmod 700 /home/jkowalski`

  W powyższym przykładzie, chown ustawia właściciela i grupę właściciela katalogu domowego na nowego użytkownika “jkowalski”, a chmod ustawia prawa dostępu do katalogu na 700, co oznacza, że tylko właściciel może z niego korzystać. Więcej o poleceniach chown oraz chmod już niedługo. Polecam również zapoznanie się z super stroną o chmod.

  Pamiętajmy, że korzystanie z grup wymaga starannego planowania i odpowiedniego dostosowania do wymagań organizacji. Bezpieczeństwo systemu zależy od właściwego zarządzania grupami, przypisywania odpowiednich uprawnień i kontrolowania dostępu użytkowników. Warto zatem wdrożyć te dobre praktyki w codziennej pracy z systemami operacyjnymi.

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Optimized by Optimole